Everindex.us - The most accessed websites with US extension
Discover the most popular sites

Domain: dou.us

Write a review about dou.usScreenshot: (enlarge)
Dou screenshot

Dou information:

Titleมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
Description เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2556 วันที่ 19 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
URL http://dou.us/ Add this site to your favorite list

Dou Summary

 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
ไทย English ( อังกฤษ ) หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย แนะนำมหาวิทยาลัย
สาส์นจากอธิการบดี วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
เพลงมหาวิทยาลัย ความประทับใจนักศึกษา
ศูนย์สาขาของมหาวิทยาลัย ศูนย์สาขาทั่วโลก
ปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจ หลักสูตรปริญญาตรี
การรับสมัครปริญญาตรี ...Popularity Rank of dou.us
Alexa Rank Alexa Rank Date
779368 2013-02-15
698671 2013-01-30
938755 2010-06-10

Access traffic rank of dou.us (site position)

Server IP of dou.us: 119.63.84.83 (hosted by BB BROADBAND CO., LTD.)
Domain extension: .us (list top sites in United States)

12 images found on dou.us:

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
dou.png
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
th
th.png
th
en
en.png
en
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
dou2555a.png
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
slogan.png
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
new.gif
new.gif
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน
douads56.jpg
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน
ร่วมประกวดงานฉลองครบรอบ 10 ปี DOU
dou10y.jpg
ร่วมประกวดงานฉลองครบรอบ 10 ปี DOU
รับสมัครเจ้าหน้าที่พิเศษ จำนวน 7 อัตรา
douteam.jpg
รับสมัครเจ้าหน้าที่พิเศษ จำนวน 7 อัตรา
ทุนการศึกษาโควตา V-Bright
job.jpg
ทุนการศึกษาโควตา V-Bright
dou
mdou.jpg
dou
book.dou.us
bnn1.jpg
book.dou.us


Links found on Dou homepage:

External links:

dou.us is linking to those sites:

 1. มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
 2. en
 3. แนะนำมหาวิทยาลัย
 4. สาส์นจากอธิการบดี
 5. วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 6. เพลงมหาวิทยาลัย
 7. ความประทับใจนักศึกษา
 8. ศูนย์สาขาทั่วโลก
 9. หลักสูตรปริญญาตรี
 10. การรับสมัครปริญญาตรี
 11. แผนการศึกษา
 12. สื่อที่ใช้ในการเรียน
 13. การประเมินผลการศึกษา
 14. สมัครเรียนออนไลน์
 15. ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
 16. ปฎิทินการศึกษา
 17. ตรวจสอบผลการเรียน
 18. สื่อปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา
 19. ดาวน์โหลดหนังสือเรียน
 20. ดาวน์โหลดใบคำร้อง
 21. หลักสูตรปริญญาโท
 22. รูปแบบการเรียนการสอน
 23. การรับสมัครปริญญาโท
 24. รายละเอียดการขอรับทุน
 25. เข้าสู่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย
 26. เข้าสู่ระบบ e-Learning
 27. ระบบสืบค้นห้องสมุด
 28. ปฎิทินการศึกษา
 29. ติดต่อสอบถาม
 30. อ่านรายละเอียด
 31. แนะนำมหาวิทยาลัย
 32. ปริญญาโท
 33. ติดต่อสอบถาม
 34. สื่อปฐมนิเทศ
 35. ดาวน์โหลดใบคำร้อง
 36. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน
 37. ร่วมประกวดงานฉลองครบรอบ 10 ปี DOU
 38. รับสมัครเจ้าหน้าที่พิเศษ จำนวน 7 อัตรา
 39. ทุนการศึกษาโควตา V-Bright
 40. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2556 วันที่ 19 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2556
 41. ขอเชิญร่วมประกวด ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี DOU
 42. DOU รับสมัครเจ้าหน้าที่พิเศษ จำนวน 7 อัตรา
 43. กำหนดการสัมมนานักศึกษา DOU “การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน” วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556
 44. ตรวจสอบผลสอบวัดระดับความรู้องค์รวม ครั้งที่ 1/2556
 45. ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
 46. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจาก DOU ในโควตา V-Bright
 47. ดาวน์โหลด สื่อประกอบการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด
 48. ภาพบรรยากาศธรรมปฏิบัติ โครงการ Meditation for relaxing your mind ณ V-Peace Valley รุ่นที่ 1
 49. ภาพบรรยายกาศกิจกรรมพิเศษ ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2556
 50. + อ่านทั้งหมด
 51. รับชมรายการ douforyou ตอน การเจริญภาวนา
 52. รับชมรายการ douforyou ตอน อบายมุข
 53. รับชมรายการ douforyou ตอน การทำทานที่สมบูรณ์แบบ
 54. รับชมรายการ douforyou ตอน มองโลกมองชีวิต
 55. รับชมรายการ douforyou ตอน กำลังใจแด่นักสร้างบารมี
 56. รับชมรายการ douforyou ตอน กำเนิดจักรวาลโลกและมนุษย์
 57. รับชมรายการ douforyou ตอน อริยสัจ 4
 58. รับชมรายการ douforyou ตอน โครงสร้างจักรวาล
 59. รับชมรายการ douforyou ตอน องค์ประกอบของภพ
 60. รับชมรายการ douforyou ตอน วันสำคัญและความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด
 61. + อ่านทั้งหมด
 62. บทวิเคราะห์ภาพยนตร์ "กาเหว่าที่บางเพลง"
 63. วิเคราะห์ อัคคัญญสูตร
 64. มุมมองในนิกายมหายาน
 65. การนำธุรกิจสุรา–เบียร์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ กับปัญหาจริยธรรม
 66. ปัญหาการุณยฆาตกับทางออกตามแนวพุทธปรัชญา
 67. กาลามสูตรกับสังคมไทยยุคไอที
 68. ปัญหาจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตาย : การุณยฆาต
 69. การที่เซลล์โคลนเสียไปในระหว่างกระบวนการการโคลนก่อนที่จะใส่เข้าไปในมดลูก จะถือว่ามีชีวิตหรือไม่
 70. การบริโภคเนื้อสัตว์ในทัศนะพุทธจริยศาสตร์ฝ่ายมหายานและเถรวาท
 71. + อ่านทั้งหมด
 72. ตัดใจ...เพื่อชัยชนะ
 73. คุณภาพใจในยุคสังคมไซเบอร์
 74. เทศกาลปีใหม่
 75. กลอนอวยพรปีใหม่ 2556...จากคุณครูไม่ใหญ่
 76. ขันติบารมี ตบะธรรมนำสู่นิพพาน
 77. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) มหาปูชนียาจารย์ ผู้เป็นแสงสว่างแห่งธรรมของโลก
 78. สัจจบารมี ยอมตายไม่ยอมคด
 79. เข้าพรรษาอย่างเข้าใจ
 80. วิริยบารมี ยอมตายไม่ยอมแพ้
 81. สัปปุริสธรรม 7 ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ
 82. + อ่านทั้งหมด
 83. ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
 84. ภาพบรรยายกาศ งานสัมมนาพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนานิกายวัชรยานในทิเบต
 85. บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ “การสืบทอดพุทธธรรม:จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน”
 86. เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนานิกายวัชรยานในทิเบต
 87. เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ และ นิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ “การสืบทอดพุทธธรรม : จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน”
 88. โครงการบวชพระ และบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556
 89. ปฏิทินวันพระ 2556
 90. พิธีถวายโคมมาฆประทีป เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
 91. อุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี
 92. อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41
 93. + อ่านทั้งหมด
 94. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 6
 95. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 5
 96. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 4
 97. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 3
 98. บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า
 99. บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น
 100. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 2
 101. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 1
 102. + อ่านทั้งหมด
 103. คู่มือการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
 104. คู่มือการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบออนไลน์
 105. Thailand Web Stat
 106. Truehits.net


site visit date: 2013-05-07 06:13:29
dou.us site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |