Everindex.us - The most accessed websites with US extension
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Fri Apr 28 12:53:59 2017

Information about: dou.us

Screenshot: (enlarge)
Dou screenshot

Dou information:

Titleมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
Description เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2556 วันที่ 19 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
Address http://dou.us/ Add this site to your favorite list


Dou Summary

 มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
ไทย English ( อังกฤษ ) หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย แนะนำมหาวิทยาลัย
สาส์นจากอธิการบดี วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
เพลงมหาวิทยาลัย ความประทับใจนักศึกษา
ศูนย์สาขาของมหาวิทยาลัย ศูนย์สาขาทั่วโลก
ปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจ หลักสูตรปริญญาตรี
การรับสมัครปริญญาตรี ...



Popularity Rank of dou.us
Alexa Rank Alexa Rank Date
779368 2013-02-15
698671 2013-01-30
938755 2010-06-10

Access traffic rank of dou.us (site position)

Server IP of dou.us: 119.63.84.83 (hosted by BB BROADBAND CO., LTD.)
Domain extension: .us (list top sites in United States)

12 images found on dou.us:


Links found on Dou homepage:

External links:

dou.us is linking to those sites:

 1. มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย | เรียนพระพุทธศาสนา ในระบบการศึกษาทางไกล
 2. en
 3. แนะนำมหาวิทยาลัย
 4. สาส์นจากอธิการบดี
 5. วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 6. เพลงมหาวิทยาลัย
 7. ความประทับใจนักศึกษา
 8. ศูนย์สาขาทั่วโลก
 9. หลักสูตรปริญญาตรี
 10. การรับสมัครปริญญาตรี
 11. แผนการศึกษา
 12. สื่อที่ใช้ในการเรียน
 13. การประเมินผลการศึกษา
 14. สมัครเรียนออนไลน์
 15. ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
 16. ปฎิทินการศึกษา
 17. ตรวจสอบผลการเรียน
 18. สื่อปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษา
 19. ดาวน์โหลดหนังสือเรียน
 20. ดาวน์โหลดใบคำร้อง
 21. หลักสูตรปริญญาโท
 22. รูปแบบการเรียนการสอน
 23. การรับสมัครปริญญาโท
 24. รายละเอียดการขอรับทุน
 25. เข้าสู่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย
 26. เข้าสู่ระบบ e-Learning
 27. ระบบสืบค้นห้องสมุด
 28. ติดต่อสอบถาม
 29. อ่านรายละเอียด
 30. ปริญญาโท
 31. สื่อปฐมนิเทศ
 32. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2556 วันที่ 19 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2556
 33. ขอเชิญร่วมประกวด ในกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี DOU
 34. DOU รับสมัครเจ้าหน้าที่พิเศษ จำนวน 7 อัตรา
 35. กำหนดการสัมมนานักศึกษา DOU “การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน” วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556
 36. ตรวจสอบผลสอบวัดระดับความรู้องค์รวม ครั้งที่ 1/2556
 37. ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
 38. ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจาก DOU ในโควตา V-Bright
 39. ดาวน์โหลด สื่อประกอบการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด
 40. ภาพบรรยากาศธรรมปฏิบัติ โครงการ Meditation for relaxing your mind ณ V-Peace Valley รุ่นที่ 1
 41. ภาพบรรยายกาศกิจกรรมพิเศษ ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2556
 42. + อ่านทั้งหมด
 43. รับชมรายการ douforyou ตอน การเจริญภาวนา
 44. รับชมรายการ douforyou ตอน อบายมุข
 45. รับชมรายการ douforyou ตอน การทำทานที่สมบูรณ์แบบ
 46. รับชมรายการ douforyou ตอน มองโลกมองชีวิต
 47. รับชมรายการ douforyou ตอน กำลังใจแด่นักสร้างบารมี
 48. รับชมรายการ douforyou ตอน กำเนิดจักรวาลโลกและมนุษย์
 49. รับชมรายการ douforyou ตอน อริยสัจ 4
 50. รับชมรายการ douforyou ตอน โครงสร้างจักรวาล
 51. รับชมรายการ douforyou ตอน องค์ประกอบของภพ
 52. รับชมรายการ douforyou ตอน วันสำคัญและความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด
 53. บทวิเคราะห์ภาพยนตร์ "กาเหว่าที่บางเพลง"
 54. วิเคราะห์ อัคคัญญสูตร
 55. มุมมองในนิกายมหายาน
 56. การนำธุรกิจสุรา–เบียร์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ กับปัญหาจริยธรรม
 57. ปัญหาการุณยฆาตกับทางออกตามแนวพุทธปรัชญา
 58. กาลามสูตรกับสังคมไทยยุคไอที
 59. ปัญหาจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตาย : การุณยฆาต
 60. การที่เซลล์โคลนเสียไปในระหว่างกระบวนการการโคลนก่อนที่จะใส่เข้าไปในมดลูก จะถือว่ามีชีวิตหรือไม่
 61. การบริโภคเนื้อสัตว์ในทัศนะพุทธจริยศาสตร์ฝ่ายมหายานและเถรวาท
 62. ตัดใจ...เพื่อชัยชนะ
 63. คุณภาพใจในยุคสังคมไซเบอร์
 64. เทศกาลปีใหม่
 65. กลอนอวยพรปีใหม่ 2556...จากคุณครูไม่ใหญ่
 66. ขันติบารมี ตบะธรรมนำสู่นิพพาน
 67. พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) มหาปูชนียาจารย์ ผู้เป็นแสงสว่างแห่งธรรมของโลก
 68. สัจจบารมี ยอมตายไม่ยอมคด
 69. เข้าพรรษาอย่างเข้าใจ
 70. วิริยบารมี ยอมตายไม่ยอมแพ้
 71. สัปปุริสธรรม 7 ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ
 72. ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
 73. ภาพบรรยายกาศ งานสัมมนาพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนานิกายวัชรยานในทิเบต
 74. บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ “การสืบทอดพุทธธรรม:จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน”
 75. เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนานิกายวัชรยานในทิเบต
 76. เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ และ นิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ “การสืบทอดพุทธธรรม : จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน”
 77. โครงการบวชพระ และบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556
 78. ปฏิทินวันพระ 2556
 79. พิธีถวายโคมมาฆประทีป เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
 80. อุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี
 81. อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41
 82. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 6
 83. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 5
 84. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 4
 85. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 3
 86. บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า
 87. บทสวดมนต์ ทำวัตรเย็น
 88. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 2
 89. นำนั่งสมาธิ ชุดที่ 1
 90. คู่มือการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
 91. คู่มือการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบออนไลน์
 92. Thailand Web Stat
 93. Truehits.net


site visit date: 2013-05-07 06:13:29
dou.us site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |